Czym są chwilówki?

Pojęcie kredytów chwilówek

Cechą wspólną wszystkich chwilówek jest krótki czas, na jaki są udzielane. Praktyką jest, że okres spłaty nie przekracza 30 dni, a często jest to 7 bądź 14 dni.

Chwilówka jest o tyle atrakcyjniejsza od kredytu, że proces załatwienia formalności jest znacznie szybszy niż w przypadku standardowego kredytu, a przedsiębiorstwa zajmujące się tą formą udzielania pożyczek, dopuszczają jej zawarcie przez Internet.

Chwilówka i kredyt – różnice

Pojęcie chwilówki i kredytu są często używanie zamiennie, mimo iż jest to zabieg błędny. Należy zauważyć, że zgodnie z prawem, kredytów mogą udzielać wyłącznie banki, natomiast, co do chwilówek, działalnością tą trudnić się mogą zarówno banki jak i firmy pożyczkowe, parabanki, a nawet osoby prywatne.

Kolejną różnicą między kredytem a chwilówką jest to, że w przypadku udzielenia kredytu, bank może żądać wyjaśnienia przeznaczenia środków pochodzących z kredytu, natomiast środki pochodzące z chwilówki można przeznaczyć na dowolny cel, bez podawania tej informacji podmiotowi jej udzielającej.

Co do zasady, spłata chwilówki następuje jednorazowo, co stanowi kolejną cechę odróżniającą ją od kredytu, którego spłata następuje w formie ratalnej.

Koszty kredytu, a chwilówki

Koszty udzielenia kredytu czy chwilówki uzależnione są od ryzyka kredytowego. Z uwagi na to, że procedura udzielenia kredytu jest dużo bardziej restrykcyjna, a sytuacja finansowa kredytobiorcy wymaga stabilizacji, koszty udzielenia kredytu są dużo niższe od kosztów udzielenia chwilówki, które przyznawane są osobom nawet niemogącym wykazać się stabilną sytuacją majątkową pozwalającą na pozbawiony ryzyka zwrot pożyczonej kwoty. Odnosząc się stricte do chwilówek, najdroższe pod względem kosztów udzielenia są chwilówki udzielane przez parabanki. Wynika to z tego, iż instytucje te nie sprawdzają historii kredytowej, a zatem ponoszą największe ryzyko, a wysoki koszt udzielenia chwilówki stanowi swoisty środek zabezpieczenia.

RRSO

Podejmując decyzję o zaciągnięciu chwilówki, warto rozejrzeć się w ofercie poszczególnych podmiotów i rozważyć wszelkie koszty jej zaciągnięcia, przy uwzględnieniu RRSO produktów, tj. rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. RRSO uwzględnia wszystkie koszty, które zobowiązani jesteśmy ponieść, a zatem daje najlepszy obraz zobowiązania.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.